Coaching


Želite osloboditi svoj potencijal i napraviti onaj korak kojeg do sada niste uspjevali?

Coaching

Želite osloboditi svoj potencijal i napraviti onaj korak kojeg do sada niste uspjevali?

Coaching je proces u kojem coach pomaže klijentu ostvariti određeni osobni ili poslovni cilj. Coach ima ulogu omogućiti klijentu širu perspektivu gledanja na problem te osvijestiti i osnažiti klijentove resurse za postizanje željenog rezultata. Dakle, jedina osoba koja ima moć napraviti promjenu je klijent, a coach je tu da stvori najbolji mogući kontekst za postizanje promjene!

Coaching Vam može pomoći u:

• Boljem upravljanju vlastitim emocijama
• Prevladavanju prepreka i problema
• Poboljšanju međuljudskih odnosa
• Poboljšanju komunikacije
• Uspješnijem nošenju sa stresnim situacijama
• Pronalaženju motivacije
• Rješavanju poslovnih problema
• Postizanju balansa između privatnog i poslovnog života
• Postizanju veće kvalitete života

 

Prijaviti se možete pozivom na 099 2690657 ili mailom na domagoj@life-training.eu.